Om Karde

Karde er et rådgivende og tverrfaglig konsulentselskap som ble etablert i januar 2004. Vår forretningsidé er å tilby innovasjon, rådgivning og ledelse med IKT som virkemiddel.

Karde tilbyr tjenester innenfor to hovedområder:

  • Universell utforming og tilgjengelighet av IKT for brukere med kognitive utfordringer, især personer med utviklingshemning og personer med demens. Målet er å utvikle innovative IKT-løsninger som styrker opplevelsen av mestring, velvære og selvstendighet hos brukeren. Vi mener at dette vil bidra til økt inkludering av personer i målgruppen og bedre livskvalitet for hver enkelt person.
  • Samhandling innen og mellom offentlig sektor og næringsliv med spesiell vekt på semantisk og organisatorisk interoperabilitet (evnen til å utveksle og nyttiggjøre seg av informasjon). Målet er å forbedre informasjonsutveksling innenfor og på tvers av virksomheter ved å skape en felles begrepsforståelse på flere nivåer. Vi mener at en mer effektiv bruk av IKT-systemer i offentlig sektor vil redusere administrasjonsarbeid og dermed gi flere ressurser til samfunnsnyttige tjenester.

Kardes medarbeidere har bred kompetanse innen informatikk, IKT, brukermedvirkning, e-læring og pedagogikk. Flere av oss har lang erfaring som prosjektledere, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har et stort nettverk av samarbeidspartnere innen offentlig sektor, næringsliv, utviklingsmiljøer, forskningsinstitusjoner samt frivillige og bransjeorganisasjoner. En viktig partner i våre prosjekter er Kardes søsterselskap Tellu AS, som utvikler løsninger for mobiltelefon og nettbrett.

Les mer om vår kompetanse og våre prosjekter.