Lettere kropp (avsluttet)

E-læring i kosthold, mosjon og helse for mennesker med utviklingshemning

Tema og målsetting

Mange mennesker med utviklingshemning lider av overvekt, en del også av feilernæring og noen av underernæring. De har ofte et usunt kosthold, noe som for mange gir betydelige helseplager. Eksempler på slike plager er å orke lite, bli fort andpusten/kortpustet, hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, diabetes, høyt blodtrykk, artrose med smerter i hofter og/eller knær ved bevegelse og til slutt ekstrem fedme.

Det er stort behov for hjelpemidler for å støtte særlig unge og unge voksne med utviklingshemning med sunne matvaner, vekt­re­duksjon og med å forstå vik­tigheten av en lettere kropp for egen helse og også for andre livsaspekter som f.eks. inkludering, sosial aksept og ikke minst for muligheter for å få en jobb ordinære arbeidsplasser.

Pga. generelle lærevansker har personer med ut­vik­lingshemning større problemer enn andre med å skjønne sam­men­­hengen mellom kosthold og helse.  Selv om mange har lært om hva er sunt kosthold inne­bærer, har de pga. sin dårlige impulsstyring enda større problemer enn de fleste andre med å praktisere et sunt kosthold.

Det overordnede målet med prosjektet ‘Lettere kropp’ var å tilby ungdom og unge voksne med utviklings­hem­ning et enkelt interaktivt verktøy for måltidsplanlegging, matkunnskap og -innkjøp samt nyttig hverdagsmosjon og effekter av fysisk aktivitet. Det konkrete målet var å bekjempe overvekt og slik bidra til bedre helse og økt livs­kvalitet.

Vår ambisjon var å oppnå målsettingen om lettere kropp gjennom en engasjerende e-læringsapplikasjon som er nyttig og enkel. Til­knyttet denne utviklet vi også et opplegg for støt­tepersoner for per­sonlig opp­følging og kursvirksomhet i grupper.

Hele e-læringsressursen fins her (på https://letterekropp.no/). Opplegget for aktivisering og oppfølging samt kursmateriell for tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner fins under menyvalget ‘Til støttepersoner’.

En forenklet versjon fins her (https://letterekropp-enkel.no/).

Den direkte verdien for mennesker med utviklingshemning skal være en helsegevinst som følge av lavere kropps­­vekt og redusert risiko for helseplager pga. overvekt. Den indirekte, men likevel svært viktige betyd­ningen vil være inkludering og sosial aksept, andres holdninger til målgruppen og ikke minst overskudd til å delta i fritidsaktiviteter, herunder fysisk aktivitet (som igjen bidrar til bedre helse). E-læringsapplikasjonen ble testet ut i praksis av mennesker med utviklingshemning.

Prosjektets organisering

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS.

Karde AS hadde prosjektledelsen, utarbeidet innholdet for e-læringsapplikasjonen og støttemateriellet, og fulgte opp uttestingen. NFU spredde informasjon om prosjektet og rekrutterte brukere til uttesting blant sine medlemmer.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med prosjektmidler fra Stiftelsen Dam (tidl. ExtraStiftelsen). Deltakerne i prosjektet la også ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker

Fagstoff

Artikler om læringsprofiler og pedagogiske prinsipper:

Hefter fra prosjektet Pathways to adult education for people with intellectual disabilities, publisert av Inclusion Europe, med støtte fra EUs Lifelong Learning Programme (på engelsk):

Sistnevnte hefte er oversatt til norsk og kan lastes ned fra NFUs nettsted:

  • Informasjon for alle. Europeiske standarder for å lage informasjon som er lett å lese og forstå.

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Tegning av et epleTo overvektige, ganske unge mennesker spaserer i en by. De vises bakfra.Ferske grønnsaker, frukt, bær, nøtter og en vannflaske.

NFUs logo ExtraStiftelsens logo med blå fugl og tekst