MedGUIDE (2017-2019)

ICT Integrated System for Coordinated Polypharmacy Management in Elders with Dementia

Tema og målsetting

Forskjellige fargerike medisiner i glass og brettMedGUIDE-prosjektet tar sikte på å bedre livskvaliteten og bidra til et selvstendig liv for eldre mennesker med demens.

Mennesker med demens bruker ofte mange medisiner. Dette kalles polyfarmasi. Det kan være medikamenter for demenssykdommen i seg selv, for symptomer som følger av demens og for andre sykdommer de har. Prosjektet dreier seg først og fremst om å gi brukeren en så god medisinsk behandling som mulig. Man skal forebygge og oppdage uheldige medisinkombinasjoner, oppdage bivirkninger samt gi støtte for justering av behandlingen. De eldre skal også lettere kunne greie å ta sine medisiner på riktig måte.

MedGUIDE-systemet vil inneholde følgende IKT-baserte tjenester:

  1. Monitorering av rapporterte daglige aktiviteter, vaner og medisininntak for personen med demens. Dette gjelder både rapportering fra personen med demens/omsorgsperson og data fra sensorer.
  2. Monitorering av aktivitetsmønsteret med beskrivelser av avvik fra baseline. En baseline er et utgangsnivå for personens daglige aktivitetsmønster.
  3. Sensorbasert oppfølging av aktivitetsmønster. Dermed kan både plutselige og gradvise endringer registreres. Slike endringer kan f.eks. tyde på forverrelse av demenssykdommen eller bivirkninger av medisiner.
  4. Tjeneste for demensomsorg og veiledning med hensyn til demens og til polyfarmasi ved demens. Dette skal kunne gi en personrettet og koordinert tjeneste som involverer helsepersonell, pårørende og pasient, basert på et sosialt nettverk. Tjenesten skal kunne gi en 24/7 individuell støtte og medisineringsveiledning for pasient og omsorgspersoner.
  5. E-læring om demens og polyfarmasi for omsorgspersoner, ikke minst for å kunne oppdage tegn på bivirkninger og/eller forverring av demensen.
  6. Kunnskapsbase om polyfarmasi for helsepersonell, som leger og farmasøyter.

Prosjektet koordineres av ConnectedCare Services b.v. fra Arnhem, Nederland. Kardes oppgaver vil være knyttet til ulike aspekter av design, brukervennlighet, testing og evaluering av systemet samt spredning av ny kunnskap fra prosjektet.

Finansiering

MedGUIDE er et AAL-prosjekt med delfinansiering fra EU-kommisjonen og Norges forskningsråd. Partnerne legger ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater 

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig: Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023

EC Logoaal-logo trans