Personlig hygiene (2018-19)

E-læring i personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning

Tema og målsetting

Personlig hygiene handlet om å være ren og velstelt og å holde seg frisk. Det er også viktig å føle seg vel og at det er behagelig for andre i sosiale situasjoner.

 

I dette prosjektet utviklet vi en e-læringsressurs til bruk ved opplæring av sentrale emner innen personlig hygiene.

 

Den viktigste målgruppen er mennesker med utviklingshemning selv. De har fått lettlest, illustrert stoff og enkle quiz-oppgaver om personlig hygiene. Eksempler på emner som er dekket er vask og stell av kropp, hår, hender, føtter, tenner og klær.

 

E-læringsressursen ‘Personlig hygiene’ inneholder mye stoff som gjelder begge kjønn. I tillegg har både jenter og gutter fått stoff som er særlig relevant for dem. Løsningen ble testet ut i praksis av mennesker med utviklingshemning.

 

Hele e-læringsressursen fins her. Opplegget for aktivisering og oppfølging samt kursmateriell for tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner fins under menyvalget ‘Til støttepersoner’. En forenklet versjon fins her.

Prosjektets organisering

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS. Karde hadde prosjektledelsen, utarbeidet innholdet for e-læringsapplikasjonen og støttemateriellet, og fulgte opp uttestingen. NFU spredde informasjon om prosjektet og rekrutterte brukere til uttesting blant sine medlemmer.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med helseprosjektmidler fra Stiftelsen Dam (tidl. ExtraStiftelsen). Deltakerne i prosjektet la også ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kardes fritt tilgjengelige nettressurser. Mestringsteknologi for alle 2022 (MTEK22), 7. mars 2022, Asker.

Artikkel om e-læringsressursen Personlig hygiene, Samfunn for alle, 4/21, s. 28-31.

Artikkel om e-læringsressursen Personlig hygiene i Fosterhjemskontakt 2/21, s. 44-48.

Sluttrapport fra prosjektet Personlig hygiene

Avsluttende nyhetsbrev

E-læring: Personlig hygiene, Lettere kropp, Støtte til vanlig arbeid, … Samarbeid om velferdsteknologi Agder, Arendal kulturhus 07. – 08. mars 2019. Prekonferanse torsdag 7. mars.

Støtte til vanlig arbeid og andre e-læringsressurser som verktøy for uavhengighet og selvstendig liv. InnArbeid-konferansen Arbeid for alle? Kristiansand, 22.5.2019.

Hygieneprosjekt (prosjektomtale i Samfunn for alle 4/2018, s. 24)

Nyhetsbrev 1 fra prosjektet

Nyhetsbrev 2 fra prosjektet

Nye apper du kan bruke i jobben din (prosjektomtale i Fontene, november 2018)

Kardes prosjekter for mennesker med utviklingshemning

NFUs nettsted

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Hender under springen med mye såpeskum på.

Jente som dusjer med lukkede øyne.

NFUs logo ExtraStiftelsens logo med blå fugl og tekst

Side oppdatert 28.4.2024