Personlig hygiene (2018-19)

E-læring i personlig hygiene for mennesker med utviklingshemning

Tema og målsetting

Personlig hygiene handler om å være ren og velstelt og å holde seg frisk. Det er også viktig å føle seg vel og at det er behagelig for andre i sosiale situasjoner.

I dette prosjektet har vi utarbeidet en e-læringsapplikasjon i form av et nettsted med ressurser til bruk ved opplæring av sentrale emner innen personlig hygiene.

Den viktigste målgruppen er mennesker med utviklingshemning selv. De har fått lettlest, illustrert stoff og enkle quiz-oppgaver om personlig hygiene. Eksempler på emner som er dekket er vask og stell av:

 • kropp
 • hår
 • hender
 • føtter
 • tenner
 • klær

E-læringsressursen ‘Personlig hygiene’ inneholder mye stoff som gjelder begge kjønn. I tillegg har både jenter og gutter fått stoff som er særlig relevant for dem.

E-læringsapplikasjonen har blitt testet ut i praksis av mennesker med utviklingshemning.

Hele e-læringsressursen fins her (på https://personlighygiene.no/). Opplegget for aktivisering og oppfølging samt kursmateriell for tjenesteytere, pårørende og andre støttepersoner fins under menyvalget ‘Til støttepersoner’.

En forenklet versjon fins her (https://personlighygiene-enkel.no/).

Prosjektets organisering

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) og Karde AS.

Karde AS hadde prosjektledelsen, utarbeidet innholdet for e-læringsapplikasjonen og støttemateriellet, og fulgte opp uttestingen. NFU spredde informasjon om prosjektet og rekrutterte brukere til uttesting blant sine medlemmer.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med helseprosjektmidler fra Stiftelsen Dam (tidl. ExtraStiftelsen). Deltakerne i prosjektet la også ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker

Fagstoff

Hefter om personlig hygiene (idé og tekst av Wenche Fjeld og Anne-Grethe Olsen):

 • Kvinner og hygiene
 • Mens og hygiene
 • Menn og hygiene

Heftene kan bestilles fra Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for habilitering.

NFUs kurshefter som er relevante i forbindelse med personlig hygiene:

 • Kroppen min og følelsene mine
 • Seksualitet og samliv

Kursheftene kan lastes ned gratis fra NFUs nettsted.

P/I/ADL-trening:

Artikler om læringsprofiler og pedagogiske prinsipper:

Hefter fra prosjektet Pathways to adult education for people with intellectual disabilities, publisert av Inclusion Europe, med støtte fra EUs Lifelong Learning Programme (på engelsk):

Sistnevnte hefte er oversatt til norsk og kan lastes ned fra NFUs nettsted:

 • Informasjon for alle. Europeiske standarder for å lage informasjon som er lett å lese og forstå.

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Hender under springen med mye såpeskum på.

Jente som dusjer med lukkede øyne.

NFUs logo ExtraStiftelsens logo med blå fugl og tekst

Side oppdatert 14.3.2022