Brosjyrer og faktaark (arkiv)

Her fins det nedlastbare brosjyrer fra mange av Kardes  FoU- og innovasjonsprosjekter. Brosjyrer og faktaark fra eldre avsluttede prosjekter blir ikke oppdatert.

IKT for helse og velferd

engAGE
GUIDed
Home4Dem
MedGUIDE
Telma

IKT for personer med utviklingshemning eller ASF

Bonum Domos
Domoteus
Doorways
FRITEK
FRIDA
Gode eksempler
Gode instruksjonsfilmer
IKT-mestring i dagliglivet
IKT på veien videre
Ja, vi kan!
Jeg vil også være med!
Kjenn dine rettigheter
Kom og se – så godt!
Lettere kropp
Mat og trivsel
Mestring med mobil
Penger og meg
Personlig_hygiene
POSEIDON
Støtte til vanlig arbeid

IKT for seniorer og personer med hukommelsesproblemer

engAGE
GUIDed
Home4Dem
MedGUIDE
Mylife
PIA – Personal IADL Assistant
T&Tnet
Plukk og miks
Universell utforming av hverdagsteknologier

Side oppdatert 4.3.2022