BROER (2016-2017)

Aktivitetsspill for å øke livskvaliteten og stimulere
restevnen hos personer med demens

Tema og målsetting

Velferdsteknologi er i voldsom utvikling i Norge og internasjonalt. Den demografiske endringen og samfunnets res­surser er viktige underliggende faktorer. De fleste velferdsteknologier handler om trygghet og sikkerhet. De er komfyrvakter, røykdetektorer, fallsensorer og spo­­ringsløsninger. Mange personer med de­mens kan leve lenger, og et selvstendig liv, hjulpet av slike løsninger.

Vi har i prosjektet BROER valgt et livs­­­­­kva­li­tets­perspektiv som supplerer den oven­­nevnte utviklingen på et viktig område: det å opp­leve glede, å være sammen med and­re på meningsfylte måter, samtale med ung­dom­men i familien, og å engasjere seg i in­te­res­sante og inspirerende aktiviteter – dvs. å bygge broer mellom generasjoner og personer med ulike funksjonsnivåer. Ensomhet og kjedsomhet er faktisk store problemer hos personer med demens.

Det overordnede målet med prosjektet BROER er å bekjempe ensomhet og kjed­som­het hos personer med hu­­kom­mel­ses­pro­blemer. BROER kan bringe ge­ne­ra­sjoner sammen gjennom lek og moro – et spill som foreslår aktiviteter som er nøyaktig til­pas­set til den aktuelle eldre personens funk­sjons­nivå og interesser, og som kan gjøre nyt­­te av og sti­mu­lere restevnen hos ved­kommende. Tanken er at også ung­dommen opplever det­te som gøy og gi­vende, og derfor tilbringer mer tid med den eldre i familien.

Målet med prosjektet er: 

  1. Å lage to ulike brett-/kortspill som kan perso­na­li­seres slik at de tiltaler personen med hukommelses­pro­blemer og stimu­lerer restevnen hos vedkommende, og å prøve ut brettspillene i familier med ungdom og en person med hukommelses­pro­blemer.
  2. Å lage begge spillene som digitale nettbrettspill, og å prøve ut de digitale nettbrettspillene i familier.
  3. Å planlegge produksjon og distribusjon av spillene.

Finansiering

BROER er finansiert av ExtraStiftelsen med Extra-midler.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder: Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Prosjektmedarbeider: Anja Vålbekk
Mobil: 474 15 955

 

Støttet_Extrastiftelsen

 

Grandmother And Granddaughter Using Digital Tablet Together