T&Tnet (avsluttet)

Travel & Transport solutions through emotional-social NETworking

Tema og målsetting

Full length image of an excited mob of senior citizens over white

Prosjektet utviklet en app for reiseplanlegging. App’en inneholder nyttige funksjoner for planlegging og gjennomføring av en reise. Eksempler på dette er tids- og ruteplanlegging, valg av transportmiddel, og hjelp til å finne vien tilbake til et bestemt punkt på ruten, eller hjem. App’en heter VIALE og den kan lastes ned på Android-smarttelefoner fra ‘Google Play’.

Reiseplanleggeren skal tilpasse seg etter hvert som den lærer mer om brukerens preferanser og måter å benytte tjenesten på. Den typiske brukeren er en eldre person som har en smarttelefon. Familie eller andre hjelpere kan være med på å planlegge reisen og å gjøre innstillinger slik at reiseplanleggeren passer best mulig til den aktuelle brukeren.

Kardes oppgaver i prosjektet var knyttet til brukermedvirkning, interaksjonsdesign, tilgjengelighet og spredning av resultater.

Finansiering

T&Tnet var et AAL-prosjekt med delfinansiering fra EU-kommisjonen og Norges forskningsråd. Partnerne la ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

T&Tnet logoaal-logo transEC Logo