Gode instruksjonsfilmer (avsluttet)

Veileder i å lage gode instruksjonsfilmer på en enkel måte

Tema og målsetting

Prosjektets mål var å lage en veileder i produksjon av instruksjonsfilmer for hjelpere til personer med utviklingshemning og andre kognitive funksjonsvansker. Hjelpere det er snakk om, er bl.a. lærere, assistenter, familie, tjenesteytere i boliger og på arbeidsplasser og dagaktivitetssentre, helsetjenesten, utviklere av hjelpemidler og nettsider og filmer eller andre produkter beregnet på målgruppen. Andre som ønsker å komme i gang med eller bli bedre til å lage informative og enkle instruksjonsfilmer, også for normalt fungerende personer, kan også ha nytte av veilederen.

Karde var prosjekteier og utførte prosjektarbeidet. En ekspertgruppe kom med innspill.

Finansiering

Prosjektet ‘Gode instruksjonsfilmer’ ble støttet av Bufdir i programmet ‘Tilskudd til arbeid med universell utforming’.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
Mobil: 913 50 096

Bufdirs logo med to stiliserte ansiktsprofiler og ordet Bufdir

Side oppdatert 3.8.2021