Virtuelt visningshjem

Nettressurs for universell utforming av hverdags- og velferdsteknologi i et hjem (avsluttet)

I 2019 deltok Karde i prosjektet ‘Virtuelt visningshjem’ som fikk tilskudd fra Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet (Bufdir). Med Universell Utforming AS i spissen har vi bidratt til utviklingen av nettressursen om universell utforming av hverdags- og velferdsteknologi i et hjem. Prosjektet har også utviklet dokumentasjon om tekniske løsninger innen velferdsteknologi.

Vi i Karde fikk en fin mulighet til å oppdatere og bringe videre det vi gjorde i prosjektene Klok BoligUniversell utforming av hverdagsteknologier for eldre, og Plukk og miks.

Målsetting

Målsettingen var å bidra til bedre livskvalitet og likestilling personer med funksjonsnedsettelser gjennom at alle har likeverdig tilgang til velferds- og hverdagsteknologi i sine boliger.

Prosjektet skulle føre til:

  • Økt kunnskap om velferds- og hverdagsteknologi som del av universell utforming.
  • Økt kunnskap om hvordan man kan forbedre boliger i forhold til velferdsteknologi.
  • Økt kompetanse for myndigheter og omsorgspersonell i forhold til anskaffelser og anvendelse av teknologi.

Det viktigste delmålet var nettressursen Virtuelt visningshjem som fins her.

Målgrupper

Ressursens målgrupper er innkjøpere i norske kommuner, en­ten innkjøpsfunksjonen er organisert som en felles innkjøpsordning eller som enkeltkommunens an­skaffel­ses­pro­sess.

Ressursen vil også være nyttig for private kunder som anskaffer velferds­tek­no­logi til seg selv eller dem de har omsorg for.

Finansiering

Prosjektet blir finansiert med tilskudd fra UnIKT-proframmet i Bufdir.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Rudolph Brynn, Universell Utforming AS
Kardes prosjektansvarlig Riitta Hellman Mobil: 982 11 200

Bufdirs logo med to stiliserte ansiktsprofiler og ordet Bufdir

 

Fargerike rekkehus i Bergen.

Moderne tilgjengelig toalett.

Smartteknologi som kan styres med en app: Høytaler, kaffemaskin og robotstøvsuger.