422 ulike universelle utforminger? (2018-19)

Tema og målsetting

Prosjektets overordnete mål er å bidra til systematisk og metodisk arbeid med universell utforming (uu) i kommuner i Norge.

Dette gjøres ved å produsere systematisert kunnskap om metoder og verktøy som brukes i kommuners arbeid med universell utforming, og å dokumentere et eventuelt behov for (videre)utvikling av disse innen de forskjellige kommunale forvaltningsområdene som:

  • bolig/bygg/eiendom,
  • skole/utdanning,
  • IKT/informasjon/kommunikasjon,
  • friluft/idrett/utearealer/parkområder,
  • gate/transport/parkering, og
  • diverse tjenester, eksempelvis reiseliv og kommuners servicetorg.

Målgruppen er bred: alle fra medarbeidere i kommuner, herunder både ledelsen og prosjektmedarbeidere innen uu, KS, metodeutviklingsmiljøer samt departementer og direktorater som er ansvarlig for uu i norske kommuner og ellers i samfunnet.

Organisering og finansiering

Prosjektet blir gjennomført av Karde AS.

Prosjektet er hovedfinansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Karde  legger ned en egeninnsats innen spredningsaktiviteter.

Dokumentasjon og metoder

Vi legger ut informasjon om metoder og verktøykasser som brukes i kommuners arbeid om universell utforming. Oversikten fins her.

Spredning

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Bufdirs logo med to stiliserte ansiktsprofiler og ordet Bufdir

 
Bybilde fra Stavanger med trehus og en brosteinslagt gate i oppoverbakke.