Veiledere

På denne siden finnes det veiledere fra prosjekter som Karde har gjennomført eller deltatt i. veileder

Bonum Domos: Gode boliger for personer med utviklingshemning

Veileder om Geocaching og individuell tilrettelegging

Veileder: “Gode instruksjonsfilmer”

Matfilmer basert på kokeboken “Så godt!”

IKT-mestring i dagliglivet: Veiledere og kursmateriale til nedlasting (kamera/fotografering, mobiltelefon, e-post)

Utformingsveileder: Kognitiv tilgjengelighet av nettsider og nettsteder 

Deep-veiledere fra prosjektet PRAKSIS

Veileder for skriving av lettlest tekst.

Veileder i utforming av situasjonsbaserte dialoger

Veileder: Utforming av sporingssystemer

Veiledning for installasjon av et verktøy som gjør det mulig å skrive med symboler på Facebook

Nettvett for ungdommer i sosiale medier – forenklet, store bokstaver
Nettvett for ungdommer i sosiale medier – fyldig, vanlige bokstaver
Nettvett for foresatte (sosiale medier)

Kontakt

Riitta Hellman, mobil 982 11 200