422 ulike universelle utforminger? (avsluttet)

Tema og målsetting

Prosjektets overordnete mål var å bidra til systematisk og metodisk arbeid med universell utforming (uu) i kommuner i Norge.

Dette ble gjort ved å produsere systematisert kunnskap om metoder og verktøy som brukes i kommuners arbeid med universell utforming, og å dokumentere eventuelle behov for (videre)utvikling.

Prosjektrapporten er ferdig. Den kan være nyttig for alle fra medarbeidere i kommuner, herunder både ledelsen og prosjektmedarbeidere innen uu, til KS, metodeutviklingsmiljøer samt departementer og direktorater som er ansvarlig for uu i norske kommuner og ellers i samfunnet.

Organisering og finansiering

Prosjektet ble gjennomført av Karde AS i 2019. Prosjektet var hovedfinansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Karde la ned en egeninnsats innen spredningsaktiviteter.

Dokumentasjon og metoder

Vi har lagt ut smakebiter av metoder og verktøykasser som brukes i kommuners arbeid om universell utforming. Oversikten fins her.

Spredning

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Side oppdatert 17.6.2021

Bufdirs logo med to stiliserte ansiktsprofiler og ordet Bufdir

 
Bybilde fra Stavanger med trehus og en brosteinslagt gate i oppoverbakke.

Mange mennesker samlet rundt et møtebord i gruppearbeid.

Mange mennesker i ferd med å gå ombord på en ferge i et fjellandskap.