FRIDA (2017-2018)

Selvstendige fritidsaktiviteter ved hjelp av velferdsteknologier for kreativitet, utfoldelse, samhandling og mestring for barn og ungdommer med nedsatt funksjonsevne

Tema og målsetting

FRIDA-prosjektet er en fortsettelse og en utvidelse av prosjektet FRITEK. Målgruppen er fortsatt barn og ungdom med utviklingshemning og autismespekterforstyrrelse (ASF) og deres hjelpere.

Prosjektet dreier seg om at barn og unge med utviklingshemning eller ASF bruker velferdsteknologi i fritiden på en måte de har glede av og som gir avlastning til foreldrene.

I prosjektet vil både foreldre, støttekontakter og avlastere samarbeide for å prøve ut de mest velegnede velferdsteknologiske løsningene på fritiden for barn og unge med utviklingshemning eller ASF. Prosjektet har følgende målsettinger:

  • Å framskaffe og spre kunnskap om de ulike dimensjonene av avlasting.
  • Dokumentere effekter av teknologibruken for avlasting.
  • Å få ny kunnskap om nye og innovative muligheter med ny teknologi.
  • Å tenke nytt og alternativt: eksperimentere med ny bruk av hjelpemidler/velferdsteknologier og benytte allment kjente produkter som hjelpemidler/velferdsteknologier.

Vi ønsker i prosjektet å utøve et utvidet perspektiv på avlasting som går utover tradisjonell avlasting gjennom tiltak (i et privat hjem eller i institusjon). Dette gjøres allerede i det pågående prosjektet FRITEK, mens vår målsetting i FRIDA er å utvide dette ytterligere.

FRIDA-prosjektet vender blikket mot det kreative på den ene siden, og på den andre siden arbeider vi med å forsyne målgruppen med idéer om fritidsaktiviteter. Barn og ungdom får teknologier for kunst- og musikkaktiviteter, og de får forslag til aktiviteter hjemme i form av “videosnutter”. Foreldre, støttekontakter og avlastere får en idébank som består av f.eks. lenker til presentasjon av velferdsteknologiske løsninger for fritidsaktiviteter samt aktuelle veiledere.

Uttesting

I FRIDA-prosjektet velger vi ut velferdsteknologiske løsninger som kan brukes for å fremme kreativitet og trivsel i fritiden. Vi legger stor vekt på målgruppenes ønsker, behov og mestringsfølelse.

Teknologiene prøves ut av barn og unge i grupper og individuelt, for å skape eller forbruke kunst eller musikk, gjerne i digital form. Vi produserer også videomateriell for å gi idéer om og inspirasjon til aktiviteter hjemme og i fritiden. Videoene vil bli prøvd ut av ungdommer og evaluert sammen med dem. Foreldre, avlastere og støttekontakter vil være involvert i alle faser av prosjektet. For dem produserer vi en idébank om velferdsteknologiske løsninger som kan brukes av barn og ungdom med utviklingshemning og autismespekterforstyrrelse (ASF) på fritiden. Foreldre, avlastere og støttekontakter blir bedt om å evaluere idébanken for å gjøre den så målrettet og anvendelig som mulig.

Prosjektets organisering

Risør kommune er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Risør kommune arbeider med velferdsteknologiske løsninger og har allerede etablert to fritidsgrupper for målgruppene hvor støttekontakter er involvert.

Finansiering

Prosjektet finansieres med tilskudd fra Helsedirektoratet. Partnerne legger også ned en egeninnsats.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater 

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Risørs kommunevåpen med borg på en øy og sjø foran

Ung mann med Down syndrom hører på musikk og viser "like" med tommelen