FRIDA (2017-2018)

Selvstendige fritidsaktiviteter ved hjelp av velferdsteknologier for kreativitet, utfoldelse, samhandling og mestring for barn og ungdommer med nedsatt funksjonsevne

Tema og målsetting

FRIDA-prosjektet var en fortsettelse og en utvidelse av prosjektet FRITEK. Målgruppen var fortsatt barn og ungdom med utviklingshemning og autismespekterforstyrrelse (ASF), og deres hjelpere.

Prosjektet dreide seg om at barn og unge med utviklingshemning eller ASF bruker velferdsteknologi i fritiden på en måte de har glede av og som gir avlastning til foreldrene.

I prosjektet ville både foreldre, støttekontakter og avlastere samarbeide for å prøve ut de mest velegnede velferdsteknologiske løsningene på fritiden for barn og unge med utviklingshemning eller ASF. Prosjektet hadde følgende målsettinger:

  • Å framskaffe og spre kunnskap om de ulike dimensjonene av avlasting.
  • Dokumentere effekter av teknologibruken for avlasting.
  • Å få ny kunnskap om nye og innovative muligheter med ny teknologi.
  • Å tenke nytt og alternativt: eksperimentere med ny bruk av hjelpemidler/velferdsteknologier og benytte allment kjente produkter som hjelpemidler/velferdsteknologier.

Vi ønsket i prosjektet å utøve et utvidet perspektiv på avlasting som går utover tradisjonell avlasting gjennom tiltak (i et privat hjem eller i institusjon). Dette ble gjort allerede i prosjektet FRITEK, mens vår målsetting i FRIDA var å utvide dette ytterligere.

FRIDA-prosjektet vendte blikket mot det kreative på den ene siden, og på den andre siden arbeidet vi med å forsyne målgruppen med idéer om fritidsaktiviteter. Barn og ungdom fikk teknologier for kunst- og musikkaktiviteter, og de fikk forslag til aktiviteter hjemme i form av “videosnutter”. Foreldre, støttekontakter og avlastere fikk en idébank som bestod av f.eks. lenker til presentasjon av velferdsteknologiske løsninger for fritidsaktiviteter samt aktuelle veiledere.

Uttesting

I FRIDA-prosjektet valgte vi ut velferdsteknologiske løsninger som kunne brukes for å fremme kreativitet og trivsel i fritiden. Vi la stor vekt på målgruppenes ønsker, behov og mestringsfølelse.

Teknologiene ble prøvd ut av barn og unge i grupper og individuelt, for å skape eller forbruke kunst eller musikk, gjerne i digital form. Vi produserte også videomateriell for å gi idéer om og inspirasjon til aktiviteter hjemme og i fritiden. Foreldre, avlastere og støttekontakter var involvert i alle faser av prosjektet.

Prosjektets organisering

Risør kommune var prosjekteier og samarbeidet med Karde i prosjektet. Risør kommune arbeidet med velferdsteknologiske løsninger og hadde allerede etablert to fritidsgrupper for målgruppene hvor støttekontakter var involvert.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet. Partnerne la også ned en egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Risørs kommunevåpen med borg på en øy og sjø foran

Ung mann med Down syndrom hører på musikk og viser "like" med tommelen

Side oppdatert 22.2.2022