FRISTED (2018-2019)

Velferdsteknologier for sosial kontakt, omsorgsfølelse og virtuell virkelighet

Tema og målsetting

FRISTED-prosjektet er en fortsettelse og en fortsettelse av prosjektene FRITEK og FRIDA. Målgruppen er fortsatt barn og ungdom med utviklingshemning og autismespekterforstyrrelse (ASF) og deres hjelpere.

Prosjektet dreier seg om at barn og unge med utviklingshemning eller ASF bruker velferdsteknologi i fritiden på en måte de har glede av og som gir avlastning til foreldrene. Denne gangen prøver vi ut det aller nyeste, dvs. robot- og VR-teknologi.

I FRiSTED-prosjektet videreutvikler vi nettstedet www.fritek.no. I tillegg til stoff om teknologiene og utprøvingene, kommer vi til å legge ut resultater fra aktiviteter som gjelder tjenestemodeller, metodedokumentasjon og gevinstrealisering.

Prosjektets organisering

Risør kommune er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Karde har prosjektledelsen og bistår prosjektet faglig.

Prosjektet vil også etablere samarbeid med tre andre kommuner i Agder for konkret teknologiutprøving samt kunnskaps- og erfaringsutveksling: Farsund, Grimstad og Songdalen. RKG (Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi) skal bistå med spredning av resultater til alle andre Agder-kommuner.

Finansiering

Prosjektet finansieres med tilskudd fra Helsedirektoratet. Partnerne legger også ned en egeninnsats.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater 

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200