FRISTED (2018-2019)

Velferdsteknologier for sosial kontakt, omsorgsfølelse og virtuell virkelighet

Tema og målsetting

FRISTED-prosjektet var en fortsettelse av prosjektene FRITEK og FRIDA. Målgruppen var fortsatt barn og ungdom med utviklingshemning og autismespekterforstyrrelse (ASF), og deres hjelpere.

Prosjektet dreide seg om at barn og unge med utviklingshemning eller ASF bruker velferdsteknologi i fritiden på en måte de har glede av og som gir avlastning til foreldrene. Denne gangen prøvde vi ut robot- og VR-teknologi.

I prosjektet videreutviklet vi nettstedet www.fritek.no. I tillegg til stoff om teknologiene og utprøvingene la vi ut resultater fra aktiviteter som gjaldt tjenestemodeller, metodedokumentasjon og gevinstrealisering.

Prosjektets organisering

Risør kommune var prosjekteier og samarbeidet med Karde i prosjektet. Karde hadde prosjektledelsen og bistod prosjektet faglig.

Prosjektet etablerte samarbeid med tre andre kommuner i Agder for konkret teknologiutprøving samt kunnskaps- og erfaringsutveksling: Farsund, Grimstad og Songdalen. RKG (Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi) bistod med spredning av resultater til alle andre Agder-kommuner.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet. Partnerne la også ned en egeninnsats.

Utvalgte lenker

  • Torstein L. Nydal og Riitta Hellman: Velferdsteknologi barn og unge. Informasjonsmøte, Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG), Kristiansand, 9.11.2018
  • FRITEK-nettsted om velferdsteknologier for fritid, prosjektets resultater m.m.
  • FRITEK-prosjekt
  • FRIDA-prosjekt

Kontakt

Prosjektleder Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Side oppdatert 22.2.2022