FRITEK (2016-2017)

Velferdsteknologi som støtte til fritidsaktiviteter for barn og ungdom med utviklingshemning eller autismespekterforstyrrelser og deres familier

Tema og målsetting

Barn og ungdom med utviklingshemning og autismespekterforstyrrelse (ASF) er mindre sammen med jevnaldrende enn andre på fritiden. Foreldre må stille opp for å gi sine barn en aktiv fritid. Å venne seg til å være ute blant andre barn og unge og å ha et sosialt liv med jevnaldrende er viktig enten man er normaltfungerende eller har utviklingshemning eller ASF. Prosjektet dreier seg om at barn og unge med utviklingshemning eller ASF bruker velferdsteknologi i fritiden på en måte de har glede av og som gir avlastning til foreldrene. Først og fremst vil vi se på om kommersielle løsninger som er vanlig blant barn og unge, er velegnede for våre målgrupper.

Prosjektets organisering

Risør kommune er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Risør kommune arbeider med velferdsteknologiske løsninger og har allerede etablert to fritidsgrupper for målgruppene hvor støttekontakter er involvert.
I prosjektet vil både foreldre, støttekontakter og avlastere samarbeide for å prøve ut de mest velegnede velferdsteknologiske løsningene på fritiden for barn og unge med utviklingshemning eller ASF.

Uttesting

Via brukermedvirkning vil vi komme fram til velegnede velferdsteknologiske løsninger som vil prøves ut av barn og unge. Deres foreldre, avlastere og støttekontakter vil være involvert, evt. også skolen. Vi vil beskrive målgruppenes behov, muligheter og begrensinger.

Finansiering

Prosjektet finansieres med tilskudd fra Helsedirektoratet. Partnerne legger også ned en egeninnsats.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater 

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Fritek-logo med ordet FRITEK, en busk og en ball for å illustrere fritid

Risørs kommunevåpen med borg på en øy og sjø foran

Pkemon Go-spill på smarttelefon som holdes i hånden utendørs