FRITEK (2016-2017)

Velferdsteknologi som støtte til fritidsaktiviteter for barn og ungdom med utviklingshemning eller autismespekterforstyrrelser, og deres familier

Tema og målsetting

Barn og ungdom med utviklingshemning og autismespekterforstyrrelse (ASF) er mindre sammen med jevnaldrende enn andre på fritiden. Foreldre må stille opp for å gi sine barn en aktiv fritid. Å venne seg til å være ute blant andre barn og unge og å ha et sosialt liv med jevnaldrende er viktig enten man er normaltfungerende eller har utviklingshemning eller ASF.

FRITEK-prosjektet dreide seg om at barn og unge med utviklingshemning eller ASF bruker velferdsteknologi i fritiden på en måte de har glede av og som gir avlastning til foreldrene. Først og fremst ville vi se på om kommersielle løsninger som er vanlig blant barn og unge, er velegnede for våre målgrupper.

Prosjektets organisering

Risør kommune var prosjekteier og samarbeidet med Karde i prosjektet. Risør kommune arbeidet aktivt med velferdsteknologiske løsninger og hadde allerede etablert to fritidsgrupper for målgruppene hvor støttekontakter var involvert.
I prosjektet ville både foreldre, støttekontakter og avlastere samarbeide for å prøve ut de mest velegnede velferdsteknologiske løsningene på fritiden for barn og unge med utviklingshemning eller ASF.

Uttesting

Via brukermedvirkning ønsket vi å komme fram til velegnede velferdsteknologiske løsninger som kunne prøves ut av barn og unge. Deres foreldre, avlastere og støttekontakter var involvert.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med tilskudd fra Helsedirektoratet. Partnerne la også ned en egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig Riitta Hellman
Mobil: 982 11 200

Fritek-logo med ordet FRITEK, en busk og en ball for å illustrere fritid

Risørs kommunevåpen med borg på en øy og sjø foran

Pkemon Go-spill på smarttelefon som holdes i hånden utendørs

Side oppdatert 22.2.2022