GUIDed (2020-2022)

Assisted-Living and Social Interaction Platform

Tema og målsetting

Eldre sporty kvinne ute med et nettbrett
Målgruppen til prosjektet er eldre mennesker.

GUIDed er et forsknings- og utviklingsprosjekt hvis ambisjon er å utvikle tjenester som skal gjøre eksisterende teknologiske løsninger både mer relevante og enklere å forstå og bruke for eldre brukere. Vi legger til et lag med digitalt innhold, såkalt ‘utvidet virkelighet’ (AR, augmented reality). Trening av omsorgspersoner i bruken av løsninger vil også dra nytte av AR.

Målgruppen ‘eldre brukere’ viser til friske oppegående seniorer som f.eks. vegrer å bruke teknologiske løsninger pga. manglende erfaring, eller som pga. en funksjonsnedsettelse ikke har samme muligheter eller kapasitet til å benytte seg av tekniske løsninger som alle andre.

Typer av teknologi som inngår i prosjektets målbilde er:

  1. Smart health: Påminnelser for medisinering og ernæring
  2. Smart home: Styring av smartteknologi i hjemmet
  3. Smart navigation: Lettere navigering i byer
  4. Smart safety: Sikkerhet og trygghet i hjemmet
  5. Smart kommunikasjon: Enkel kommunikasjon mellom familie og venner

Prosjektet er et samarbeid mellom til sammen syv europeiske partnere fra Kypros, Norge, Polen og  Østerrike. Prosjektet koordineres av Materia Group fra Nikosia, Kypros.

Kardes oppgaver er knyttet til ulike aspekter av design, brukervennlighet, testing og evaluering av systemet samt spredning av ny kunnskap fra prosjektet. Vi får også byggeklosser til fornying av Memas-tjenesten.

Finansiering

GUIDed er et AAL-prosjekt med delfinansiering fra EU-kommisjonen og Norges forskningsråd. Partnerne legger ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater 

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig: Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023

          AAL logo

Side oppdatert 26.9.2022