GUIDed (2020-2022)

Assisted-Living and Social Interaction Platform

Tema og målsetting

Eldre sporty kvinne ute med et nettbrett
Målgruppen til prosjektet er eldre mennesker.

GUIDed var et forsknings- og utviklingsprosjekt hvis ambisjon var å utvikle tjenester som skal gjøre eksisterende teknologiske løsninger både mer relevante og enklere å forstå og bruke for eldre brukere. Vi la til et lag med digitalt innhold, såkalt ‘utvidet virkelighet’ (AR, augmented reality). Trening av omsorgspersoner i bruken av løsninger skulle også dra nytte av AR.

Målgruppen ‘eldre brukere’ viser til friske oppegående seniorer som f.eks. vegrer å bruke teknologiske løsninger pga. manglende erfaring, eller som pga. en funksjonsnedsettelse ikke har samme muligheter eller kapasitet til å benytte seg av tekniske løsninger som alle andre.

Typer av teknologi som inngikk i prosjektets målbilde var:

  1. Påminnelser for medisinering
  2. Styring av utstyr i hjemmet (case: belysning)
  3. Navigasjon for lettere veifinning i byer
  4. Sensorteknologi for sikkerhet og trygghet i hjemmet
  5. Enkel kommunikasjon mellom familie og venner

Prosjektet var et samarbeid mellom til sammen syv europeiske partnere fra Kypros, Norge, Polen og  Østerrike. Prosjektet ble koordinert av Materia Group fra Nikosia, Kypros.

Kardes oppgaver var knyttet til ulike aspekter av design, brukervennlighet, testing og evaluering av systemet samt spredning av ny kunnskap fra prosjektet. Vi fikk også byggeklosser til fornying av Memas-tjenesten.

Finansiering

GUIDed var et AAL-prosjekt med delfinansiering fra EU-kommisjonen og Norges forskningsråd. Partnerne la ned en betydelig egeninnsats.

Utvalgte lenker, høydepunkter og resultater

Offentlige leveranser (deliverables)

Kontakt

Kardes prosjektansvarlig: Terje Grimstad
Mobil: 908 44 023

          AAL logo

Side oppdatert 2.1.2023