Foredrag

Kardes medarbeidere holder
ofte foredrag, både nasjonalt og internasjonalt.
I oversikten under fins de aller fleste foredragene.

Foredrag på norsk

Riitta Hellman:
E-læring: Personlig hygiene, Lettere kropp, Støtte til vanlig arbeid, …
Samarbeid om velferdsteknologi Agder, Arendal kulturhus 07. – 08. mars 2019.
Prekonferanse torsdag 7. mars. Riitta Hellman:
422 ulike universelle utforminger?
KS sin erfaringskonferanse 15.11.2018. Torstein L. Nydal og Riitta Hellman:
Velferdsteknologi barn og unge. Informasjonsmøte, Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi
Agder (RKG), Kristiansand, 9.11.2018. Riitta Hellman:
Plukk og miks: Universell utforming av off-the shelf-smarthusteknologi
på UNIKT i Oslo 7. februar 2018. Anne Hedvig Faugstad og Riitta Hellman:
Universell utforming av hverdagsteknologi for eldre.
UNIKT i Oslo 16. november 2016.
Riitta Hellman:
What do we need assistive technologies for?
VITALIS, Gøteborg, 22.04.2015. Gro Marit Rødevand og Riitta Hellman:
Muligheter med IKT.
Delseminar 5 på ASVLs fagkonferanse, Gardermoen, 09.-10.02.2012. Gro Marit
Rødevand og Riitta Hellman:
Ungdom med utviklingshemning og bruk av IKT – nye prosjekter. Torshovseminarene, Oslo, 15-16.09.2011. Riitta Hellman:
Interaktionsdesign för äldre med minnessvårigheter.

Funkas Tillgänglighetsdagar, Stockholm, 13.-14.04.2011. Terje Grimstad:
Utfordringer ved samhandling. Hvorfor er god informasjonsforvaltning
viktig?

Bolagsverkets informationsmöte med svenske etater og e-delegationen, Sundsvall,
23.11.2010. Terje Grimstad:
Utfordringer og muligheter knyttet til eForvaltning i Norge
. Seminar med Bolagsverket og Brønnøysundregistrene, Brønnøysund, 22.11.2010.
Terje Grimstad:
Betydningen av metadata i en fellesoffentlig arkitektur.
Seminar med Bolagsverket og Brønnøysundregistrene, Brønnøysund, 23.11. 2010.
Erlend Øverby:
Infrastruktur i skyen
. Standard Norges seminar om IKT-standardisering, Lysaker, 17.02.2011. Gro
Marit Rødevand:
IKT-mestring i dagliglivet. NONITE-konferanse, Bodø, 08.02.2011. Riitta Hellman:
Hindringer for organisatorisk samhandling.
Partnerforums aktualitetsseminar “Organisatorisk samhandling og kunnskapsdeling
i statlige virksomheter”, Oslo, 02.04.2010. Riitta Hellman:
Universell utforming i multimodale grensesnitt – Erfaringer fra
UNIMOD-prosjektet.

Kognett-seminar, Norsk Regnesentral, Oslo, 10.12.2009. Gro Marit Rødevand:
Ung og begeistret: IKT-basert IADL-trening.
IT Funk Brukerforum, Oslo, 30.11.2009. Terje Grimstad:
Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv.
Altinn brukerforum, Oslo, 27.11.2009. Lasse Udjus:
Scenarier for utnyttelse av prosessorienterte løsninger på tvers.
Innledning. NOKIOS 2009. (Sammen med Henrik Smith-Meyer, DNV). Terje Grimstad:
Semicolon Referansegruppemøte nr 1. Oslo, 17.10.2009. Terje Grimstad:
Metoder for bedre samhandling – erfaringer fra Semicolon.
Presentert på Norstella/RNeF-seminar, Oslo, 27.08.2009. Lasse Udjus:
Strategi for metadata i offentlig sektor.
Presentert på Norstella/RNeF-seminar, Oslo, 27.08.2009. Lasse Udjus og Henrik
Smith-Meyer:
Økt offentlig samhandling gjennom tverrgående prosesskartlegging. Presentert på Software 2009, 12.02.2009. Riitta Hellman:
Hindringer for organisatorisk samhandling. Presentert på NorStellas Interop-frokostseminar, Oslo, 05.11.2008. Riitta
Hellman:
Tilgjengelighet for brukere med kognitive utfordringer. Presentert på ABM-utviklings seminar På nett! i Trondheim 23.09. og i Oslo
27.10.2008. Riitta Hellman:
Universell utforming som kilde til innovasjon. Presentert på Partnerforums høstkonferanse. Oslo, 10.10.2008. Riitta Hellman:
Hindringer for organisatorisk samhandling. Presentert på NOKIOS 2008. Trondheim, 17.10.2008. Riitta Hellman:
Tilgjengelighet for alle – kostbart lovpålegg eller lønnsom mulighet?
Presentert på Yggdrasil 2008. Lillehammer, 16.10.2008. Lasse Udjus:
Semicolon-presentasjon
for eBygg 2009. Gardermoen, 21.10.2008. Terje Grimstad:
Semicolon. Vestlandsforskning og NorStella: FAOS høringsmøte, Oslo, 11.09.2008. Terje
Grimstad:
Semicolon.
Presentert på NorStellas Interop-seminar, Oslo, 20.08.2008. Sverre Bauck og
Lasse Udjus:
Altinn: Gjør døren høy – gjør porten vid: Offentlige elektroniske tjenester
for alle.

Presentert på seminaret ‘Sett brukeren i sentrum. Brukersentrert utvikling av
elektroniske tjenester’ ved Brønnøysundregistrene. Brønnøysund, 28.02.2008.
Sverre Bauck og Lasse Udjus: Altinn:
Gjør døren høy, gjør porten vid.
Åpent fagseminar “Sett brukeren i sentrum!”, EFFIN-prosjekt, SINTEF, Oslo,
10.09.2007.

Foredrag på engelsk

Riitta Hellman:
Nutzerfreundliche Benutzeroberflächen für Menschen
mitGedächtnisproblemen (Usable user interfaces for persons
with memoryimpairments)

5. Deutscher AAL-Kongress – Technik für ein selbstbestimmtes Leben. Berlin,
Germany, 24.-25.01.2012. Riitta Hellman:
Inclusive Identity Management in New Social Media.
IFIP Summer School 2011, Trento, Italy, 05.-09.09.2011. Terje Grimstad:
Collaboration for a better society.
Verdikt Conference, Oslo, 01.11.2010. Terje Grimstad:
Information Governance and Metadata Strategies as a Basis for Cross-sector
e-Services.

eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010. Riitta Hellman:
Organisational Barriers to Interoperability. eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010. Riitta Hellman og Gro
Marit Rødevand:
Paving the way with ICT.
Workability International Conference 2010, Dublin, Ireland, 28-30.09.2010.
Riitta Hellman:
Accessibility of Sustained eServices.
10th European Conference on eGovernment National Centre for Taxation Studies and
University of Limerick, Ireland, 17.-18.06.2010. Terje Grimstad:
Common goals and bureaucratic obstacles for interoperability.
Semantic Days, Stavanger, 02.05.2010. Terje Grimstad:
Goals and challenges for public sector.
Semantic Days, Stavanger, 31.05.2010. Arthur Reinertsen: Semicolon:
Semantic and Organisational Interoperability in Communicating and
Collaborating Organisations

– issues in public sector in Norway. eGovMonNet, Gent, 30.11.2009. Terje
Grimstad:
How to put technology in context with citizens and businesses in focus – in
practice.

eGovernment Research and Innovation: Empowering Citizens through Government
Services across Sectors and Borders Preconference for the EU 5th Ministerial
eGovernment Conference. Malmö, 18.11.2009. Arthur Reinertsen:
DIADEM: Delivering Inclusive Access for Disabled and Elderly Members of the
community.

DIADEM WP8-seminar, Norsk Regnesentral, Oslo, 17.11.2009. Terje Grimstad:
Semantic and Organisational Interoperability Issues in Public Sector in
Norway.

1st forum on interoperability and applicative cooperation in e-government.
Regione Marche and University of Camerino, Camerino, Italy, 15.-16.10.2009.
Riitta Hellman:
Organizational Barriers to Interoperability: Norwegian Case Study.
8th International Conference, EGOV 2009, Linz, Austria. Gro Marit Rødevand og
Riitta Hellman:
Young and Enthusiastic.
10th World Down Syndrome Congress – Lifelong Living and Learning, Dublin City
University, Dublin, Ireland, 19.-22.08.2009. Riitta Hellman:
Barriers to organizational interoperability – the Norwegian case.
Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2008, pp. 160-167,
Barcelona, 25.-28.02.2009. Riitta Hellman:
Accessibility of eServices on mobile phones.
IADIS International Conference e-Society 2008, Algarve, Portugal, 2008. Riitta
Hellman:
Universal Design and Mobile Devices.
HCI International 2007, Beijing, China, 2007. Riitta Hellman:
Accessible Electronic Services on Digital TV.
The first International Conference on Technology for Participation and
Accessible eGovernment Services, Kristiansand, Norway, 2007.