Foredrag

Kardes medarbeidere holder ofte foredrag, både nasjonalt og internasjonalt. I oversikten under fins de aller fleste foredragene.

Foredrag på norsk

Riitta Hellman: E-læring: Personlig hygiene, Lettere kropp, Støtte til vanlig arbeid, … Samarbeid om velferdsteknologi Agder, Arendal kulturhus 07. – 08. mars 2019. Prekonferanse torsdag 7. mars.
Riitta Hellman: 422 ulike universelle utforminger? KS sin erfaringskonferanse 15.11.2018.
Torstein L. Nydal og Riitta Hellman: Velferdsteknologi barn og unge. Informasjonsmøte, Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG), Kristiansand, 9.11.2018.
Riitta Hellman: Plukk og miks: Universell utforming av off-the shelf-smarthusteknologi på UNIKT i Oslo 7. februar 2018.
Anne Hedvig Faugstad og Riitta Hellman: Universell utforming av hverdagsteknologi for eldre. UNIKT i Oslo 16. november 2016.
Riitta Hellman: What do we need assistive technologies for? VITALIS, Gøteborg, 22.04.2015.
Gro Marit Rødevand og Riitta Hellman: Muligheter med IKT. Delseminar 5 på ASVLs fagkonferanse, Gardermoen, 09.-10.02.2012.
Gro Marit Rødevand og Riitta Hellman: Ungdom med utviklingshemning og bruk av IKT – nye prosjekter. Torshovseminarene, Oslo, 15-16.09.2011.
Riitta Hellman: Interaktionsdesign för äldre med minnessvårigheter. Funkas Tillgänglighetsdagar, Stockholm, 13.-14.04.2011.
Terje Grimstad: Utfordringer ved samhandling. Hvorfor er god informasjonsforvaltning viktig? Bolagsverkets informationsmöte med svenske etater og e-delegationen, Sundsvall, 23.11.2010.
Terje Grimstad: Utfordringer og muligheter knyttet til eForvaltning i Norge. Seminar med Bolagsverket og Brønnøysundregistrene, Brønnøysund, 22.11.2010.
Terje Grimstad: Betydningen av metadata i en fellesoffentlig arkitektur. Seminar med Bolagsverket og Brønnøysundregistrene, Brønnøysund, 23.11. 2010.
Erlend Øverby: Infrastruktur i skyen. Standard Norges seminar om IKT-standardisering, Lysaker, 17.02.2011.
Gro Marit Rødevand: IKT-mestring i dagliglivet. NONITE-konferanse, Bodø, 08.02.2011.
Riitta Hellman: Hindringer for organisatorisk samhandling. Partnerforums aktualitetsseminar “Organisatorisk samhandling og kunnskapsdeling i statlige virksomheter”, Oslo, 02.04.2010.
Riitta Hellman: Universell utforming i multimodale grensesnitt – Erfaringer fra UNIMOD-prosjektet. Kognett-seminar, Norsk Regnesentral, Oslo, 10.12.2009.
Gro Marit Rødevand: Ung og begeistret: IKT-basert IADL-trening. IT Funk Brukerforum, Oslo, 30.11.2009.
Terje Grimstad: Interoperabilitet i et samfunnsperspektiv. Altinn brukerforum, Oslo, 27.11.2009.
Lasse Udjus: Scenarier for utnyttelse av prosessorienterte løsninger på tvers. Innledning. NOKIOS 2009. (Sammen med Henrik Smith-Meyer, DNV).
Terje Grimstad: Semicolon Referansegruppemøte nr 1. Oslo, 17.10.2009.
Terje Grimstad: Metoder for bedre samhandling – erfaringer fra Semicolon. Presentert på Norstella/RNeF-seminar, Oslo, 27.08.2009.
Lasse Udjus: Strategi for metadata i offentlig sektor. Presentert på Norstella/RNeF-seminar, Oslo, 27.08.2009.
Lasse Udjus og Henrik Smith-Meyer: Økt offentlig samhandling gjennom tverrgående prosesskartlegging. Presentert på Software 2009, 12.02.2009.
Riitta Hellman: Hindringer for organisatorisk samhandling. Presentert på NorStellas Interop-frokostseminar, Oslo, 05.11.2008.
Riitta Hellman: Tilgjengelighet for brukere med kognitive utfordringer. Presentert på ABM-utviklings seminar På nett! i Trondheim 23.09. og i Oslo 27.10.2008.
Riitta Hellman: Universell utforming som kilde til innovasjon. Presentert på Partnerforums høstkonferanse. Oslo, 10.10.2008.
Riitta Hellman: Hindringer for organisatorisk samhandling. Presentert på NOKIOS 2008. Trondheim, 17.10.2008.
Riitta Hellman: Tilgjengelighet for alle – kostbart lovpålegg eller lønnsom mulighet? Presentert på Yggdrasil 2008. Lillehammer, 16.10.2008.
Lasse Udjus: Semicolon-presentasjon for eBygg 2009. Gardermoen, 21.10.2008.
Terje Grimstad: Semicolon. Vestlandsforskning og NorStella: FAOS høringsmøte, Oslo, 11.09.2008.
Terje Grimstad: Semicolon. Presentert på NorStellas Interop-seminar, Oslo, 20.08.2008.
Sverre Bauck og Lasse Udjus: Altinn: Gjør døren høy – gjør porten vid: Offentlige elektroniske tjenester for alle. Presentert på seminaret ‘Sett brukeren i sentrum. Brukersentrert utvikling av elektroniske tjenester’ ved
Brønnøysundregistrene. Brønnøysund, 28.02.2008.
Sverre Bauck og Lasse Udjus: Altinn: Gjør døren høy, gjør porten vid. Åpent fagseminar “Sett brukeren i sentrum!”, EFFIN-prosjekt, SINTEF, Oslo, 10.09.2007.

Foredrag på engelsk

Riitta Hellman: Nutzerfreundliche Benutzeroberflächen für Menschen mitGedächtnisproblemen (Usable user interfaces for persons with memoryimpairments) 5. Deutscher AAL-Kongress – Technik für ein selbstbestimmtes Leben. Berlin, Germany, 24.-25.01.2012.
Riitta Hellman: Inclusive Identity Management in New Social Media. IFIP Summer School 2011, Trento, Italy, 05.-09.09.2011.
Terje Grimstad: Collaboration for a better society. Verdikt Conference, Oslo, 01.11.2010.
Terje Grimstad: Information Governance and Metadata Strategies as a Basis for Cross-sector e-Services. eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010.
Riitta Hellman: Organisational Barriers to Interoperability. eChallenges Conference, Warsaw, Poland, October, 2010.
Riitta Hellman og Gro Marit Rødevand: Paving the way with ICT. Workability International Conference 2010, Dublin, Ireland, 28-30.09.2010.
Riitta Hellman: Accessibility of Sustained eServices. 10th European Conference on eGovernment National Centre for Taxation Studies and University of Limerick, Ireland, 17.-18.06.2010.
Terje Grimstad: Common goals and bureaucratic obstacles for interoperability. Semantic Days, Stavanger, 02.05.2010.
Terje Grimstad: Goals and challenges for public sector. Semantic Days, Stavanger, 31.05.2010.
Arthur Reinertsen: Semicolon: Semantic and Organisational Interoperability in Communicating and Collaborating Organisations – issues in public sector in Norway. eGovMonNet, Gent, 30.11.2009.
Terje Grimstad: How to put technology in context with citizens and businesses in focus – in practice. eGovernment Research and Innovation: Empowering Citizens through Government Services across Sectors and Borders Preconference for the EU 5th Ministerial eGovernment Conference. Malmö, 18.11.2009.
Arthur Reinertsen: DIADEM: Delivering Inclusive Access for Disabled and Elderly Members of the community. DIADEM WP8-seminar, Norsk Regnesentral, Oslo, 17.11.2009.
Terje Grimstad: Semantic and Organisational Interoperability Issues in Public Sector in Norway. 1st forum on interoperability and applicative cooperation in e-government. Regione Marche and University of Camerino, Camerino, Italy, 15.-16.10.2009.
Riitta Hellman: Organizational Barriers to Interoperability: Norwegian Case Study. 8th International Conference, EGOV 2009, Linz, Austria.
Gro Marit Rødevand og Riitta Hellman: Young and Enthusiastic. 10th World Down Syndrome Congress – Lifelong Living and Learning, Dublin City University, Dublin, Ireland, 19.-22.08.2009.
Riitta Hellman: Barriers to organizational interoperability – the Norwegian case. Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2008, pp. 160-167, Barcelona, 25.-28.02.2009.
Riitta Hellman: Accessibility of eServices on mobile phones. IADIS International Conference e-Society 2008, Algarve, Portugal, 2008.
Riitta Hellman: Universal Design and Mobile Devices. HCI International 2007, Beijing, China, 2007.
Riitta Hellman: Accessible Electronic Services on Digital TV. The first International Conference on Technology for Participation and Accessible eGovernment Services, Kristiansand, Norway, 2007.