TransCare

Karde har fått et nytt europeisk prosjekt, denne gangen fra programmet THCS (Transformng Health and Care Sector). Hovedhensikten er å forbedre utskrivningsprosessen av pasienter fra sykehus til hjemmet. Prosjektet startet 1. mai i år og løper i tre år.

 

Norske partnere i prosjektet er Farsund kommune og Tellu AS. Farsund kommune mottar mange pasienter fra sykehuset og har ansvaret for at disse får en trygg overgang fra sykehus til hjemmet. Tellu leverer digitalt utstyr og tjenester til Agder som inngår i overføringsprosessen. Kardes livsmestringsassistent Memas vil bukes for pasientkommunikasjon med pårørende og kommunen.

 

Det tekniske universitet i Cluj-Napoca i Romania, som både Karde og Tellu har samarbeidet med i tidligere prosjekter, er kooordinator og prosjektkleder. INRCA, det ledende italienske offentlige instituttet innen gerontologi og geriatri, og som drifter sykehus, er partner fra Italia. I tillegg er et rumensk sykehus som er spesialister på kardiovaskulære sykdommer partner.

Finansiering

Norges forskningsråd finansierer, sammen med store egenandeler fra de norske partnerne, den norske innsatsen.

Kontaktpersoner i Karde

Terje Grimstad

Riitta Hellman

 

 

Hjemmesykepleier snakker med pasienten hjemme.

Side oppdatert 2.5.2024