Riitta Hellman

Generell bakgrunn

Riittas faglige arbeidsområder i Karde er universell utforming, tilgjengelighet, teknologiske løsninger for personer med kognitive utfordringer samt e-læring. Hun har deltatt i og ledet flere europeiske prosjekter (f.eks. AAL-prosjektene engAGE, GUIDed, MylifeHome4DemPIA og T&Tnet, og MedGUIDE).

 

Riitta er for tiden engasjert i e-læringsprosjekter for mennesker med utviklingshemning.

 

Riitta har tidligere vært forsker og forskningssjef på Norsk Regnesentral, administrasjonssjef i Studieforbundet Folkeuniversitetet, og avdelingssjef i Fagavdelingen på Statens Institutt for forbruksforskning. Hun har doktorgrad i informatikk fra Universitetet i Åbo (Turku), Finland.

 

Riitta har hatt mange tillitsverv i styrer og råd, og hun har en lang foredrags- og publikasjonsliste nasjonalt og internasjonalt. Hun har deltatt i standardiseringkomiteer innenfor universell utforming og tilgjengelighet.

Kompetanseområder

velferdsteknologi, omsorgsteknologi, hverdagsteknologi

brukermedvirkning

brukergrensesnitt, interaksjonsdesign, universell utforming, tilgjengelighet

IKT for mennesker med hukommelsesproblemer (herunder demens) og kognitive brukerutfordringer

e-læring

prosjektledelse

forskningsledelse, forskningsadministrasjon

Kontaktinformasjon

E-post: rh@karde.no
Mobil: 982 11 200
Skype: riitta.anneli.hellman

Side oppdatert 24.4.2024

 

riitta