Støtte til vanlig arbeid (2018-19)

Tema og målsetting

I prosjektet lages en verktøykasse med anbefalinger for å lykkes med inkludering av mennesker med utviklingshemming på vanlige arbeidsplasser. Verktøykassen består av en nettressurs for mennesker med utviklingshemning og en annen nettressurs for støtteapparatet.

Nå er de første versjonene av nettressursene ferdige. Gi oss gjerne tilbakemeldinger!

Nettsted for støtteapparatet: Du får nettadressen til nettressursen for mennesker med utviklingshemning ved å kontakte prosjektleder.

Støtteapparatet kan bl.a. få et lynkurs i arbeidsinkluderingsmetoden CE (Customized Employment). Det er en form for SE (Supported Employment), som er spesielt velegnet for inkludering av mennesker med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser. Det vil også være anbefalinger for tilrettelegging ved hjelp av IKT samt en rekke andre veiledninger og råd.

Støtteapparatet kan være:

  • arbeidsledere i arbeidsmarkedstiltak
  • kommuneansatte som følger opp mennesker med utviklingshemning i dagaktivitetstilbud
  • rådgivere og lærere i videregående skole
  • NAV-ansatte som skal følge opp mennesker i VTA-O (varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift)
  • ledere, faddere og andre arbeidskollegaer i vanlige bedrifter
  • foreldre/familie og tjenesteytere i boliger for mennesker med utviklingshemning
  • andre som har et oppfølgingsansvar for mennesker med utviklingshemning
  • beslutningstakere som har ansvar for tiltak for mennesker med utviklingshemning
  • læresteder som underviser i relevante fag

Læringsressursen for mennesker med utviklingshemning inneholder bl.a. informasjon om hva det vil si å være en god arbeidstaker og rettigheter i arbeidslivet.

Vil du være med på uttestingen?

Nettressursene testes ut i praksis i prosjektet. Vil du være med på dette? Ta i så fall kontakt med prosjektleder. Vi er svært interessert i at personer som følger opp mennesker med utviklingshemning i forbindelse med arbeidspraksis, deltar, dvs. rådgiver og lærere i videregående skole og jobbveiledere fra   arbeidsmarkedstiltak, kommuner og NAV.

Prosjektets organisering

NNDS (Norsk Nettverk For Down Syndrom) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Forsker II Angelika Schafft og seniorforsker Grete Wangen, begge ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved AFI (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet), deltar i prosjektet. Dessuten er arbeidsmarkedsbedriftene Personalpartner AS og Spir Oslo AS samt Asker kommune med som viktige samarbeidspartnere.

Finansiering

Prosjektet finansieres med helseprosjektmidler fra ExtraStiftelsen (som nå skifter navn til Stiftelsen Dam). Deltakerne i prosjektet legger også ned egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
E-post: gro.marit.rodevand@karde.no
Mobil: 913 50 096

Smilende cafeansatt serverer bakeverk over disken.Ung mann og middelaldrende dame på kontoret. Mannen sitter foran en PC, kvinnen står og veileder. Begge smiler bredt.

Norsk Nettverk for Down Syndrom sin logo med forkortelse NNDS og stilisert figur av kromosomer ExtraStiftelsens logo med blå fugl og tekst