Støtte til vanlig arbeid (2018-19)

Tema og målsetting

I prosjektet lages en verktøykasse med anbefalinger for å lykkes med inkludering av mennesker med utviklingshemming på vanlige arbeidsplasser. Verktøykassen kan brukes som et e-læringssystem for ulike aktører. Verktøykassen vil bl.a. inneholde videoer i arbeidsinkluderingsmetoden CE (Customized Employment). Det er en form for SE (Supported Employment), som er spesielt velegnet for inkludering av mennesker med utviklingshemning på en vanlig arbeidsplass. Det vil også være anbefalinger for tilrettelegging ved hjelp av IKT samt en rekke andre veiledninger og råd.

Læringsressurser vil utarbeides både for støtteapparatet og for mennesker med utviklingshemning. Støtteapparatet kan være:

  • arbeidsledere i arbeidsmarkedstiltak,
  • kommuneansatte som følger opp mennesker med utviklingshemning i dagaktivitetstilbud,
  • lærere i videregående skole,
  • NAV-ansatte som skal følge opp mennesker i VTA-O (varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift),
  • linjeledere,
  • faddere og andre arbeidskollegaer i vanlige bedrifter,
  • foreldre/familie og tjenesteytere i boliger for mennesker med utviklingshemning samt
  • andre som har et oppfølgingsansvar for målgruppen.

Læringsressursen for mennesker med utviklingshemning vil bl.a. inneholde informasjon om hva det vil si å være en god arbeidstaker og rettigheter i arbeidslivet.

Verktøykassen testes ut i praksis i prosjektet. Det skaffes arbeid til målgruppen på vanlige arbeidsplasser, og læringsressursene benyttes. Jobbspesialister følger opp i inkluderingsprosessen. Jobbspesialister kan komme fra videregående skole, arbeidsmarkedstiltak, kommuner eller NAV, dvs. det er personer som bør følge opp mennesker med utviklingshemning i forbindelse med arbeidspraksis.

Prosjektets organisering

NNDS (Norsk Nettverk For Down Syndrom) er prosjekteier og samarbeider med Karde i prosjektet. Forsker II Angelika Schafft og seniorforsker Grete Wangen, begge ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved AFI (Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet), deltar i prosjektet. Dessuten er arbeidsmarkedsbedriftene Personalpartner AS og Spir Oslo AS samt Asker kommune med som viktige samarbeidspartnere.

Vi ønsker også flere samarbeidspartnere underveis som ønsker å benytte de nyutviklede verktøyene i en inkluderingsprosess på vanlige arbeidsplasser. Ved interesse for dette, ta kontakt med prosjektleder.

Finansiering

Prosjektet finansieres med helseprosjektmidler fra ExtraStiftelsen. Deltakerne i prosjektet legger også ned egeninnsats.

Utvalgte lenker

Kontakt

Prosjektleder Gro Marit Rødevand
Mobil: 913 50 096

 

Smilende cafeansatt serverer bakeverk over disken.Ung mann og middelaldrende dame på kontoret. Mannen sitter foran en PC, kvinnen står og veileder. Begge smiler bredt.

Norsk Nettverk for Down Syndrom sin logo med forkortelse NNDS og stilisert figur av kromosomer ExtraStiftelsens logo med blå fugl og tekst